વલસાડ કલેક્ટ-ર સી.આર.ખરસાણે વાપીના ઔદ્યોગિક એકમોની લીધી આકસ્મિરક મુલાકાત

4

માહિતી બ્‍યૂરો, વલસાડ, તા. ૨૯: કોરોના વાયરસના કારણે સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉનની પરિસ્‍થિતિ હોઇ કેન્‍દ્ર અને રાજ્‍ય સરકાર દ્વારા નાગરિકોને કોઇપણ પ્રકારની તકલીફ ઊભી ન થાય તે માટે વિવિધ પગલાંઓ લેવામાં આવી રહ્યાં છે. જે અંતર્ગત હાલમાં રાજ્‍ય સરકાર દ્વારા ઔદ્યોગિક એકમોને શરતોને આધીન શરૂ કરવામાં આપેલી મંજૂરીના કારણે જિલ્લામાં ત્રણ હજાર જેટલા ઔદ્યોગિક એકમો કાર્યરત થયા છે. આ એકમો દ્વારા રાજ્‍ય સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબની શરતોનું પાલન થાય છે કે નહીં, તેમજ કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી વ્‍યવસ્‍થાની જાત માહિતી મેળવવા જિલ્લા કલેક્‍ટર સી.આર.ખરસાણે વાપી ખાતેની આરતી ઇન્‍ડસ્‍ટ્રીઝ, યુ.પી.એલ. તેમજ વેલસ્‍પન કંપનીની આકસ્‍મિક મુલાકાત લઇ સેનેટાઇઝેશન, સોશિયલ ડીસ્‍ટન્‍સ, કામદારોના પગાર, જમવાની વ્‍યવસ્‍થા સહિતની વિસ્‍તૃત જાણકારી મેળવી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન કંપનીઓ દ્વારા સરકાર દ્વારા સૂચવાયેલી શરતોનું પાલન થાય છે કે નહીં તેની પણ ઝીણવટભરી તપાસ કરી જરૂરી સૂચનો કર્યાં હતાં.